Διαδραστικά παιχνίδια με το φως στο "Σπίτι των μικρών"

Στις 9 Απριλίου 2019, δύο ομάδες από 24 παιδιά έκαστη, έμαθαν για το φως μέσα από το παιχνίδι και μια ιστορία. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη!

“Ένα πρόγραμμα με πλούσιο εποπτικό υλικό που κράτησε το ενδιαφέρον των παιδιών καθ όλη τη διάρκειά του. Εντυπωσιακά στα μάτια των παιδιών τα παιχνίδια με το φως και τα χρώματα. Ευχαριστούμε πολύ!” Βαλορή Τσιλιμιγκάκη

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *